NázovZmluva o kontrolnej činnosti ihrísk
Dátum zverejnenia02.01.2023
Dátum uzavretia14.12.2022
Suma161
TypZmluva
DodávateľEKOTEC, spol. s.r.o.
IČO00687022
AdresaLamačská cesta 20,841 03 Bratislava
Zmluvy
Číslo zmluvyNázovDátum zverejneniaDátum uzavretiaDodávateľPrílohy
55009367Dodatok č.326.05.202320.03.2023Marius Pedersen,a.s. Opatovská 1735,911 01 Trenčín 02278_dodatok č.3 -Marius Pedrsen.pdfViac
22/13/010/119Dodatok č.1 k dohode26.05.202326.05.2023Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 0f79a_Dodatok č.1 ÚPSVaR.pdfViac
č. 1423 090Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka (ďalej len zmluva)15.05.202309.05.2023Dobrovoľná požiarna ochrana SR 8ac13_DHZ-zmluva č.1423 090.pdfViac
Dodatok č.1 o poskytovaní služieb ochrany pred požiarmi10.04.202303.04.2023POLEŠKO,s.r.o. Dolná Breznica26,02061 Dolná Breznica d5e3c_DODATOK č.1- poskyt.sluzieb ochrany pred poziarmi.pdfViac
Dodatok č.1 o poskytovaní služieb BTS10.04.202303.04.2023POLEŠKO,s.r.o. Dolná Breznica26,02061 Dolná Breznica 5ff92_dodattok č1- poskytovaní BTS.pdfViac
007/16/BTSDodatok č.1 o poskytovaní služieb BTS07.04.202303.04.2023POLEŠKO,s.r.o. Dolná Breznica26,02061 Dolná Breznica 77594_Dodatok č.1- poskytovanie služieb BTS.pdfViac
Dodatok č.1 o poskytovaní služieb ochrany pred požiarmi07.04.202303.04.2023POLEŠKO,s.r.o. Dolná Breznica26,02061 Dolná Breznica 9f43a_Dodatok č.1-poskyt sluzieb ochrany pred poziarmi.pdfViac
22/13/010/119Dodatok č.1- zmena dohody02.04.202330.03.2023Uurad práce sociálnych veci a rodiny Trenčín a06b0_dodatok-UPSVaR Zmena dohody0001.pdfViac
55009367Dodatok č.3 ku Zmluve28.03.202320.03.2023Marius Pedersen,a.s. Opatovská 1735,911 01 Trenčín 2cced_dodatok-marius pedersen-predlzenie zmluvy.pdfViac
1-804184211599Zmluva o poskytovaní verejných služieb a kúpna zmluva28.03.202322.03.2023Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava 112b7_zmluva telekom.pdfViac
55009367Dodatok č.222.02.202323.01.2023Marius Pedersen,a.s. Opatovská 1735,911 01 Trenčín f1dd5_Marius Pedersen.pdfViac
Zmluva o kontrolnej činnosti ihrísk02.01.202314.12.2022EKOTEC, spol. s.r.o. 9446b_zmluva o kontrolenj činnosti EKOTEC.pdfViac
Zmluva o kontrolnej činnosti ihrísk14.12.202214.12.2022EKOTEC, spol. s.r.o. 2e41a_zmluva o kontrolnej činnosti EKOTEC-ihriská.pdfViac
20/10/2022Zmluva o spolupráci01.11.202220.10.2022 4d7b3_Zmluva o spolupráci - Kúpele v regióne.pdfViac
Kúpno - predajná zmluva uzatvorená v zmysle ustanovenia § 588 OZ07.09.202206.09.2022Obec Horný Lieskov 80c3d_Kúpno- predajná zmluva - motorové vozidlo Avia.pdfViac
Zmluva o financovaní triedeného zberu v obci a ďalšieho spracovania odpadu22.06.202205.05.2022ASEKOL SK,s.r.o. f4257_Asekol_SK,s.r.o.-Zmluva o financovaní triedeneho zberu v obci a.pdfViac
č.1422 080Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka (ďalej len zmluva)29.04.202229.05.2022DPO SR 3599a_DPO SR -Zmluva č.1422 080 o poskytnutí dotáciena rok 2022.pdfViac
Dodatok č. 1 ku licenčnej Zmluve - TENDERnet s.r.o.21.03.202221.03.2022TENDERnet s.r.o. a74af_Dodatok č.1 ku Licenčnej zmluve - TENDERnet s.r.o..pdfViac
692506/TZO/2022Zmluvu o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov09.03.202222.02.2022ASEKOL SK,s.r.o. 2ac2e_Asekol_SK,s.r.o.-Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systémov.pdfViac
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci03.03.202203.03.2022Mgr. Adriana Sojková-ADVOKAT DCA s.r.o. ae3a0_Poskytovanie právnej pomoci.pdfViac