Číslo zmluvy1-804184211599
NázovZmluva o poskytovaní verejných služieb a kúpna zmluva
Dátum zverejnenia28.03.2023
Dátum uzavretia22.03.2023
Suma19,99
TypZmluva
DodávateľSlovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava
IČO35763469
AdresaBajkalská 28
Zmluvy
Číslo zmluvyNázovDátum zverejneniaDátum uzavretiaDodávateľPrílohy
55009367Dodatok č.326.05.202320.03.2023Marius Pedersen,a.s. Opatovská 1735,911 01 Trenčín 02278_dodatok č.3 -Marius Pedrsen.pdfViac
22/13/010/119Dodatok č.1 k dohode26.05.202326.05.2023Úrad práce sociálnych vecí a rodiny 0f79a_Dodatok č.1 ÚPSVaR.pdfViac
č. 1423 090Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka (ďalej len zmluva)15.05.202309.05.2023Dobrovoľná požiarna ochrana SR 8ac13_DHZ-zmluva č.1423 090.pdfViac
Dodatok č.1 o poskytovaní služieb ochrany pred požiarmi10.04.202303.04.2023POLEŠKO,s.r.o. Dolná Breznica26,02061 Dolná Breznica d5e3c_DODATOK č.1- poskyt.sluzieb ochrany pred poziarmi.pdfViac
Dodatok č.1 o poskytovaní služieb BTS10.04.202303.04.2023POLEŠKO,s.r.o. Dolná Breznica26,02061 Dolná Breznica 5ff92_dodattok č1- poskytovaní BTS.pdfViac
007/16/BTSDodatok č.1 o poskytovaní služieb BTS07.04.202303.04.2023POLEŠKO,s.r.o. Dolná Breznica26,02061 Dolná Breznica 77594_Dodatok č.1- poskytovanie služieb BTS.pdfViac
Dodatok č.1 o poskytovaní služieb ochrany pred požiarmi07.04.202303.04.2023POLEŠKO,s.r.o. Dolná Breznica26,02061 Dolná Breznica 9f43a_Dodatok č.1-poskyt sluzieb ochrany pred poziarmi.pdfViac
22/13/010/119Dodatok č.1- zmena dohody02.04.202330.03.2023Uurad práce sociálnych veci a rodiny Trenčín a06b0_dodatok-UPSVaR Zmena dohody0001.pdfViac
55009367Dodatok č.3 ku Zmluve28.03.202320.03.2023Marius Pedersen,a.s. Opatovská 1735,911 01 Trenčín 2cced_dodatok-marius pedersen-predlzenie zmluvy.pdfViac
1-804184211599Zmluva o poskytovaní verejných služieb a kúpna zmluva28.03.202322.03.2023Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava 112b7_zmluva telekom.pdfViac
55009367Dodatok č.222.02.202323.01.2023Marius Pedersen,a.s. Opatovská 1735,911 01 Trenčín f1dd5_Marius Pedersen.pdfViac
Zmluva o kontrolnej činnosti ihrísk02.01.202314.12.2022EKOTEC, spol. s.r.o. 9446b_zmluva o kontrolenj činnosti EKOTEC.pdfViac
Zmluva o kontrolnej činnosti ihrísk14.12.202214.12.2022EKOTEC, spol. s.r.o. 2e41a_zmluva o kontrolnej činnosti EKOTEC-ihriská.pdfViac
20/10/2022Zmluva o spolupráci01.11.202220.10.2022 4d7b3_Zmluva o spolupráci - Kúpele v regióne.pdfViac
Kúpno - predajná zmluva uzatvorená v zmysle ustanovenia § 588 OZ07.09.202206.09.2022Obec Horný Lieskov 80c3d_Kúpno- predajná zmluva - motorové vozidlo Avia.pdfViac
Zmluva o financovaní triedeného zberu v obci a ďalšieho spracovania odpadu22.06.202205.05.2022ASEKOL SK,s.r.o. f4257_Asekol_SK,s.r.o.-Zmluva o financovaní triedeneho zberu v obci a.pdfViac
č.1422 080Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka (ďalej len zmluva)29.04.202229.05.2022DPO SR 3599a_DPO SR -Zmluva č.1422 080 o poskytnutí dotáciena rok 2022.pdfViac
Dodatok č. 1 ku licenčnej Zmluve - TENDERnet s.r.o.21.03.202221.03.2022TENDERnet s.r.o. a74af_Dodatok č.1 ku Licenčnej zmluve - TENDERnet s.r.o..pdfViac
692506/TZO/2022Zmluvu o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov09.03.202222.02.2022ASEKOL SK,s.r.o. 2ac2e_Asekol_SK,s.r.o.-Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systémov.pdfViac
Zmluva o poskytovaní právnej pomoci03.03.202203.03.2022Mgr. Adriana Sojková-ADVOKAT DCA s.r.o. ae3a0_Poskytovanie právnej pomoci.pdfViac