Zmluvy
Číslo zmluvyNázovDátum zverejneniaDátum uzavretiaDodávateľPrílohy
Zmluva o zbere a preprave odpadu /201307.12.201207.12.2012Obec Pruské f7ea0_Zmluva-o-zbere-a-preprave-odpadu-Obec-Pruske-2013.pdfViac
O/478/12Zmluva o Dielo /201226.10.201226.10.2012Metal Servis Recycling,s.r.o. 645ac_Zmluva-o-dielo-Metal-Servis-Recycling-s.r.o.-2012.pdfViac
Rámcová kúpna zmluva o dodávkach sklenených črepov- 201215.10.201215.10.2012 Vetropack Nemšová, s.r.o. 2a4f6_Ramcova-kupna-zmluvao-dodavkych-sklenenych-crepov-VETROPACK-Nemsova-2012.pdfViac
Dodávateľsko-odberateľská zmluva/201212.10.201212.10.2012Veľkoobchod so zbytkovým materiálom 70124_Dodavatelstvo-Odberatelska-zmluva-Sabatka-Stefan-2012.pdfViac
100202/MT/04/2012zmluva o výpožičke podperných bodov28.09.201228.09.2012 Stredoslovenská energetika-Distribúcia, , a. s. ab4db_1468503916.pdfViac
09/01/2012Zmluva o dielo č. 09/01/201224.09.201224.09.2012VAAT, spol. s.r.o. 320ef_zmluva_o_dielo_-_vaat_spol._s.r.o._0.jpg 320ef_zmluva_o_dielo_-_vaat_spol._s.r.o.1_0.jpg 320ef_zmluva_o_dielo_-_vaat_spol._s.r.o.2.jpg 320ef_zmluva_o_dielo_-_vaat_spol._s.r.o.3.jpg 320ef_zmluva_o_dielo_-_vaat_spol._s.r.o.5_0.jpg 320ef_zmluva_o_dielo_-_vaat_spol._s.r.o.6.jpg 320ef_zmluva_o_dielo_-_vaat_spol._s.r.o.7.jpg 320ef_zmluva_o_dielo_-_vaat_spol._s.r.o.8.jpg 320ef_zmluva_o_dielo_-_vaat_spol._s.r.o.9.jpg 320ef_zmluva_o_dielo_-_vaat_spol._s.r.o.10.jpg 320ef_zmluva_o_dielo_-_vaat_spol._s.r.o.11_0.jpg 320ef_zmluva_o_dielo_-_vaat_spol._s.r.o.12_0.jpg 320ef_zmluva_o_dielo_-_vaat_spol._s.r.o.13_0.jpg 320ef_zmluva_o_dielo_-_vaat_spol._s.r.o.14.jpgViac
01/2012Zmluva o dielo09.07.201209.07.2012ARCHKRU, pol. s r. o. 99604_zmluva_o_dielo.jpg 99604_zmluva_o_dielo1.jpg 99604_zmluva_o_dielo2.jpg 99604_zmluva_o_dielo3.jpgViac
1/2012Dodatok k zmluve o preprave odpadu -30.12.201101.07.201201.07.2012Obec Pruské 70c3a_Dodatok-k-Zmluve-o-zbere-a-preprave-odpadu-2012-1.pdfViac
12/2012nájomná zmluva na pozemok vo vlastníctve obce07.03.201207.03.2012MAS Vršatec, o. z. 9d584_1468504291.pdfViac
104462992Z112zmluva o poskytnutí verejných služieb27.02.201227.02.2012 Slovak Telekom, a. s. c3e8f_1468503797.pdfViac
4/2012Zmluva o spolupráci02.02.201202.02.2012 Slovenská katolícka charita 2b4b2_1.jpg 2b4b2_2.jpg 2b4b2_3.jpg 2b4b2_4.jpg 2b4b2_5.jpgViac
40/2012Zmluva o vzájomnej spolupráci za účelom zabezpečenia vysoko-rýchlostného internetu01.02.201201.02.2012 Lombard s. r. o. 96a20_Zmluva-o-vzajomnej-spolupracii-za-ucelom-zabezpecenia-vysoko-r.pdfViac
692506zmluva o spolupráci - poskytovanie služieb obce.info05.01.201205.01.2012DATATRADE s. r. o. 48998_1468503653.jpgViac
Zmluva o zbere a preprave odpadu /201230.12.201130.12.2011Obec Pruské 6a6cc_Zmluva-o-zbere-a-preprave-odpadu-Obec-Pruske-2012.pdfViac
177/2011Zmluva o dodávke a distribúcii elektriny06.07.201106.07.2011Stredoslovenská energetika, a. s. 93dd0_1468502917.jpgViac
Kúpna zmluva o predaji obecného pozemku - parcela EKN č. 5009/502 orná pôda o výmere 142 m211.05.201111.05.2011Ing. František Prekop a manželka Jana Prekopová, P 447b1_1468502917.jpgViac
9904075804Zmluva o pripojení T-Com04.02.201104.02.2011Slovak Telekom, a. s. 6b9f2_1468503301.pdfViac
TP4071112764911Dodatok k Zmluve o pripojení - špecifikácia kúpy akciového koncového zariadenia11.01.201111.01.2011Slovak Telekom, a. s. 5539b_1468503126.pdfViac