Zmluvy
Číslo zmluvyNázovDátum zverejneniaDátum uzavretiaDodávateľPrílohy
106/2020Nájomná zmluva na pozemok30.06.202030.06.2020Bezdeda Jozef, Pod hájom 1091/68-22, Dubnica nad V e68db_Najomna-zmluva-na-pozemok.pdfViac
202003695Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov14.05.202014.05.2020Digis,a.s., Trenčianska regionálna komora SOPK cf695_Zmluva-o-poskytovani-doverihodnej-sluzby-vydavania-certifikatov.pdfViac
1420 077Zmluva č.1420 077 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR31.03.202031.03.2020Dobrovoľná požiarna ochrana SR 30b04_Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-z-prostriedkov-DPO-SR-1.pdfViac
č.27/005/19Zmluva o účte Municipiálneho úveru- Univerzál a Zmluva o úvere č.27/005/19 Municipiál18.12.201918.12.2019Prima banka Slovensko, a.s. 77e36_Banka-Prima.pdfViac
O-2/08-2020Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových15.11.201915.11.2019ELEKOS 405fc_ELEKOS-zmluva-o-spolupraci-pri-zabezpeceni-systemu-zdruzeneho-.pdfViac
221/2019Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu do domácností15.11.201915.11.2019Obec Bohunice f38ba_ZMLUVA-o-dodavke-pitnej-vody-z-verejneho-vodovodu-do-domacnosti-1.pdfViac
Z-O-2/08-2020Zmluva o zabezpečení a financovaní triedeného zberu KO15.11.201915.11.2019ELEKOS 39775_ELEKOS-zmluva-o-zabezpeceni-a-financovani-triedeneho-zberu-KO.pdfViac
Zmluva o spolupráci21.10.201921.10.2019Kúpele Trenčianske Teplice, a. s. 5da92_Zmluva-o-spolupraci-Kupele-Trencianske-Teplice-a.s..pdfViac
PO1802201903výpoveď zmluvy25.09.201925.09.2019ENVI-PAK, a. s. 38e87_ENVI-PAK-vypoved-zmluvy.pdfViac
600/2019Zmluva o poskytnuti dotácie na podporu rozvoja športu na rok 201925.09.201925.09.2019Úrad vlády SR 3c950_Zmluva-o-poskytnuti-dotacie-na-podporu-rozvoja-sportu-na-rok-20-1.pdfViac
veríme v zábavu, s. r. o.25.09.201925.09.2019 b41c8_zmluva-o-dielo-4.pdfViac
Zmluva o dielo "Úprava verejného priestranstva pred Obecným úradom"09.09.201909.09.2019SI.DA. s.r.o. 73b00_Scan-zmluva-o-dielo-verejne-priestranstvo-pred-Ou.pdfViac
70/2019Nájomná zmluva č.1759/2019 o nájme pozemkov08.07.201908.07.2019Poľnohospodárske družstvo Vršatec, 018 52 Pruské 03062_Najomna-zmluva.pdfViac
113/2019Zmluva o Združenej dodávke elektriny14.05.201914.05.2019Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 859 fba3c_Scan-1.pdfViac
63/2019Dodatok č.1 ku Licenčnej zmluve06.03.201906.03.2019TENDERnet s.r.o. M.R. Štefánika 836/33 010 01 Žil efb27_temdernet.pdfViac
204/201820.12.201820.12.2018Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 859 bceeb_elektrika.pdfViac
25102018-4Záverečný protokol o vykonaní deratizácie v obci + Oznámenie o vykonaní deratizácie 2510201825.10.201825.10.2018AQA ZOO PLUS s. r. o. 3dc51_jesenna-celoplosna-deratizacia-2018.pdfViac
168/2018zmluva o zabezpečení a financovaní triedeného zberu komunálneho odpadu16.10.201816.10.2018 ELEKOS 2ab48_zmluva-o-zabezpeceni-a-financovani-triedeneho-zberu-komunalneho-odpadu.pdfViac
169/2018Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových v16.10.201816.10.2018ELEKOS 29f3c_Zmluva-o-spolupraci-pri-zabezpecovani-systemu-zdruzeneho-nakladania-s-odpadmi-z-obalov-a-neobalovych-vyrobkov.pdfViac
potvrdenie o zverejnení propagačných materiálov určených domácnostiam a občanom formou lokálneho roz14.10.201814.10.2018ELEKOS 7d8a4_potvrdenie-o-zverejneni-propagacnych-materialov-urcenych-domacn.pdfViac