DodávateľPOLEŠKO,s.r.o. Dolná Breznica26,02061 Dolná Breznica
IČO47410442
Číslo dokladu20220240
Dátum doručenia01.07.2022
Suma40,80
Faktúry
Poradové čísloDodávateľIČOČíslo dokladuPopisDátum doručeniaSuma € (s DPH)Dokument
SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B 0104751865467002405395912.08.2022298,003fc67_SSE a.s.,Zálohová platba k dátumu splatnosti 15.08.2022.pdfViac
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava35763469831104123408.08.202223,58efac9_Slovak Telekom-poplatok za telekomunikačné služby.pdfViac
Euro TRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice44031483172022088908.08.202258,80997cd_EuroTRADING,výkon zodpovednej osoby za 08-2022.pdfViac
SAD Trenčín,a.s., prevádzka Ilava Zlatovská cesta 2936323977202242014205.08.2022166,329d988_SAD Trenčín, príspevok na spoj za mesiac Júl 2022.pdfViac
Dobráobec s.r.o.53539133202219001.08.202260,00587e7_Dobrá obec, Webové sídlo so službou za 08,09,10 mesiac.pdfViac
FIREsystem, s.r.o., Nižná Korňa 501,02321 Korňa44543697102022234021.07.20221 499,00 Eur4b0d0_FIREsystem,s.r.o.- zakúpenie hasičskej techniky z dotácie pre D.pdfViac
Obec Bohunice 103,018 52 Pruské3611562200025/202219.07.202276,25 Eur62ab9_Obec Bohunice-dodanie pitnej vody 01.01.2022 do 11.07.2022.pdfViac
Dasts .r.o.,Slávnica 2, 018 54 Slávnica315718162022063419.07.202219,36 Eurc3407_Dasts.r.o,Slávnica -Zakúpenie toneru 2ks.pdfViac
Vanko Peter Skala 618 Ilava4038273704/202218.07.2022685,00Eur66338_Vanko Peter- Výroba+montáž oc.zábradlia okolo kríža na hornom k.pdfViac
Vanko Peter Skala 618 Ilava4038273705/202218.07.2022685,00Eurff6f8_Vanko Peter- Výroba+montáž oc.zábradlia okolo kríža pri miestnej kaplnke.pdfViac
Marius Pedersen,a.s. Opatovská 1735,911 01 Trenčín34115901312522293608.07.2022258,91 Eur9f0c9_Marius Pedersen - vývoz KO Jún 2022.pdfViac
Marius Pedersen,a.s. Opatovská 1735,911 01 Trenčín34115901312522293708.07.2022165,46 Eur205d6_Marius Pedersen - zneškodnenie KO Jún 2022.pdfViac
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava35763469830916524708.07.202223,58495bc_Slovak Telekom -poplatky za telekomunikačné služby k 30.06.pdfViac
SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B 0104751865467002405395906.07.2022197,008729d_SSE a.s.- zálohová platba k dátumu splatnosti 15.07.2022.pdfViac
Euro TRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice44031483172022078906.07.202258,80ea06e_EuroTRADING-činnosť zod. osoby 07-2022.pdfViac
SAD Trenčín,a.s., prevádzka Ilava Zlatovská cesta 2936323977202242011704.07.2022213,84417f2_SAD Trenčín -príspevok na spoj za jún 2022.pdfViac
POLEŠKO,s.r.o. Dolná Breznica26,02061 Dolná Breznica474104422022024001.07.202240,80b61d9_POLEŠKO- služby BTS 04 až 06-2022.pdfViac
Marius Pedersen,a.s. Opatovská 1735,911 01 Trenčín34115901312522242410.06.2022258,918cb1a_Marius Pedersen - vývoz KO Máj 2022.pdfViac
Marius Pedersen,a.s. Opatovská 1735,911 01 Trenčín34115901312522242510.06.2022185,826891f_Marius Pedersen - zneškodnenie KO Máj 2022.pdfViac
Euro TRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice44031483172022068908.06.202258,8038eca_EuroTRADING - výkon zodpovednej osoby 06-2022.pdfViac