Faktúry
Poradové čísloDodávateľIČOČíslo dokladuPopisDátum doručeniaSuma € (s DPH)Dokument
Marius Pedersen,a.s. Opatovská 1735,911 01 Trenčín34115901312523045210.02.2023337,5447d22_marius pedersen zneskodnenie KO 01-2023.pdfViac
Marius Pedersen,a.s. Opatovská 1735,911 01 Trenčín34115901312523045110.02.2023258,91 Eurfa452_marius pedersen- vyvoz KO 01-2023.pdfViac
SAD Trenčín,a.s., prevádzka Ilava Zlatovská cesta 2936323977202342001409.02.2023212,84a23a7_SAD-príspevok na spoj za 01-2023.pdfViac
EKOTEC, spol. s.r.o.00687022č.23kdi00094kontrola bezpečnosti detského ihriska09.02.2023193,203af72_faktúra-kontrola bezpečnosti detstkého ihriska EKOTEC.pdfViac
Obec Pruské00317721202304306308.02.2023339,20dffb8_plasty pruské-fa z 26.01.2023.pdfViac
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava35763469101112040108.02.202323,58215a6_faktúra telekom za 01-2023.pdfViac
hopsaland.com48150550202300108.02.2023180,00b74a2_hopsaland-nafukovacvia atrakcia karneval 5.2.2023.pdfViac
KEO s.r.o.36739464002023012306.02.202315,00f9c97_KEO AKTUALIZACIA 02-2023.pdfViac
Euro TRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice44031483172023028906.02.202358,80dd447_eurotrading-vykon.zodp.osoby 02-2023.pdfViac
Euro TRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice2022567767172022128903.02.202358,8013592_dodatoc.faktura za 12-2022.pdfViac
Dobráobec s.r.o.53539133202309801.02.202360,0055046_Dobraobecfaktura 02-2023.pdfViac
SLOVGRAM17310598230118331.01.202338,4052509_Slovgramfaktura 02-2023.pdfViac
SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B 01047518654679230314148obec Krivoklát- nedoplatok požiarna zbrojnica24.01.20232,14e5987_sse-nedoplatok1.pdfViac
SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B 01047518654679230314128Obec Krivoklát- nedoplatok verejné osvetlenie24.01.202346,162150b_sse-nedoplatok 2.pdfViac
SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B 01047518654679230314108obec Krivoklát- nedoplatok osvetlenie cintorín24.01.20230,69c4ac0_sse nedoplatok 3.pdfViac
TextilEco a.s., Palackého 715/15,110 00 Praha1- Nové mesto28101766230100103Obec Krivoklát- umiestnenie kontajnera v obci za rok 202324.01.202360,00ea84e_textilEco-umiestnenie kontajnera v obci faktura.pdfViac
Ivan Homér- TMBH, J. Kráľa 1116/59,Púchov 020 011088088723007Obec Krivoklát-oprava kotla20.01.202372,00a18dd_oprava kotla 01-2023.pdfViac
Igor Barek BIORST36888320202300311.01.20231005,800d088_peletky faktúra 11.01.2023.pdfViac
Dopravník s.r.o46582851102023000210.01.2023178,80f80c7_oprava motora-zvonica.pdfViac
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava35763469832024355909.01.202323,58f7cef_telekom faktura.pdfViac