Faktúry
Poradové čísloDodávateľIČOČíslo dokladuPopisDátum doručeniaSuma € (s DPH)Dokument
POLEŠKO,s.r.o. Dolná Breznica26,02061 Dolná Breznica474104422021039711.10.202140,80ecb34_Poleško služby BTS a ochrany pred požiarmi 07-09 2021.pdfViac
Marius Pedersen,a.s. Opatovská 1735,911 01 Trenčín34115901312521402908.10.2021256,8867f6d_Marius Pedersen-zneškodnenie odpadu september 2021.pdfViac
Marius Pedersen,a.s. Opatovská 1735,911 01 Trenčín34115901312521402808.10.2021375,8489073_Marius Pedersen-vývoz KO september 2021.pdfViac
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava35763469829181062108.10.202120,005c9d7_TELEKOM -poplatky za telekomunikačné služby september 2021.pdfViac
SAD Trenčín,a.s., prevádzka Ilava Zlatovská cesta 2936323977202142017408.10.2021213,8425599_SAD Trenčín poplatok za spoj september 2021.pdfViac
Euro TRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice44031483172021108906.10.202158,80cfef5_EuroTrading- činnosť zodpovednej osoby 10-2021.pdfViac
Adrian Bušo, CI-50/125,018 41 Dubnica nad /Váhom4092226020210900224.09.20214 500,0003339_Adrian Bušo - asfaltovanie (príprava+ materiál) príjazdovej ces.pdfViac
Marius Pedersen,a.s. Opatovská 1735,911 01 Trenčín34115901312521359823.09.2021210,825fe46_Marius Pedersen-zneškodnenie + preprava VOK do 10m3.pdfViac
TextilEco a.s., Palackého 715/15,110 00 Praha1- Nové mesto2810176621010012122.09.202160,00ca8ef_TextilECO-umiestnenie kontajnera v obci za rok 2021.pdfViac
Aquatris,s.r.o. Kameničany 123,018 54 Kameničany46186948202103820.09.2021240d232c_Aquatris, s.r.o. - oprava vodovodnej pripojky- havarijný stav.pdfViac
SSE a.s., Pri Rajčianke 8591/4B 0104713.09.2021182,0030644_Platba za elektriku ku dátumu splatnosti 15.09.2021.pdfViac
Marius Pedersen,a.s. Opatovská 1735,911 01 Trenčín34115901312521357013.09.2021250,5689e4d_Marius Pedersen-vývoz KO august 2021.pdfViac
Marius Pedersen,a.s. Opatovská 1735,911 01 Trenčín34115901312521357113.09.2021188,48d063a_Marius Pedersen-zneškodnenie odpadu august 2021.pdfViac
Euro TRADING s.r.o., Muškátová 38 04011 Košice44031483172021098913.09.202158,8026d1e_EuroTrading- činnosť zodpovednej osoby 09-2021.pdfViac
Slovak Telekom,a.s. Bajkalská 28,81762 Bratislava35763469828995600510.09.202116,748d0a7_TELEKOM -poplatky za telekomunikačné služby august 2021.pdfViac
SAD Trenčín,a.s., prevádzka Ilava Zlatovská cesta 293632397706.09.2021213,8404f7d_SAD Trenčín poplatok za spoj august 2021.pdfViac
Obec Pruské0031772127.08.2021353,36 736fc_Obec pruské - vývoz plastov 24.08.2021.pdfViac
Marius Pedersen,a.s. Opatovská 1735,911 01 Trenčín34115901312521308911.08.2021250,56c6022_Marius Pedersen-vývoz KO júl 2021.pdfViac
Marius Pedersen,a.s. Opatovská 1735,911 01 Trenčín34115901312521309011.08.2021156,5666165_Marius Pedersen-zneškodnenie odpadu júl 2021.pdfViac
Glover, Mierové námestie 731/56,Ilava 019 013631090517202110.08.2021780,00dc003_Glover -Zakúpenie kalové čerpadlo, elektrocentrála.pdfViac