Faktúry
Poradové čísloDodávateľIČOČíslo dokladuPopisDátum doručeniaSuma € (s DPH)Dokument
DOBRAOBEC s.r.o., Švermova 1085/40,073001 Sobrance5353913321005910.05.202175,002bd23_DOBRA OBEC - poplatok za stránku(máj,jún,júl)+poplatok za domén.pdfViac
SAD Trenčín, a.s., Zlatovská cesta 29,91137 Trenčín36323977202142005707.05.2021213,8493bbc_SAD Trenčín a.s.- príspevok na spoj za apríl 2021.pdfViac
AQUA ZOO s.r.o. Tatranská 297/19, 017 01Považská Bystrica147135301210202105.05.202175,00b02c6_AQUA ZOOs.r.o.- deratizácia jar 2021.pdfViac
Obec Pruské Pod kostolom 1,018 52 Pruské00317721202104326205.05.2021148,326bd84_Obec Pruské -vývoz plastov.pdfViac
Obec Pruské003177212021043217Faktúra za vývoz KO za 03/202125.04.2021658.378a82d_Obec-Pruske-vyvoz-KO-za-03-2021.pdfViac
SAD Trenčín, a. s. 36323977 2021420042Faktúra SAD Trenčín25.04.2021 213.8437f21_SAD-Trencin-prispevok-na-spoj-za-MAREC-2021.pdfViac
POLEŠKO, s. r. o. 4741044220210111Služby BTS a ochrana pred požiarmi 01 - 03 /202109.04.202140.8d0a03_Polesko-sluzby-BTS-a-ochrany-pred-poziarmi-01-az-03-2021.pdfViac
EuroTRADING s. r. o.440314831720210489faktúra za činnosť zodpovednej osoby za 04/202109.04.202158,8082c91_EuroTRADING-cinnost-zodpovednej-osoby-04-2021-1.pdfViac
Slovak Telekom, a. s.Slovak Telekom, a. s. 35763469faktúra za telekomunikačné služby08.04.202123.583a07f_SAD-Trencin-prispevok-na-spoj-za-MAREC-2021-1.pdfViac
Obec Bohunice36115600 00013/2021Faktúra za množstvo dodanej pitnej vody od 11.11.2019 do 31.12.202008.04.2021 33.15d3a80_Obec-Bohunice-mnozstvo-dodanej-pitnej-vody-od-11.11.2019-do-31.pdfViac
Komunálna Poisťovňa 31595545Platba - poistenie majetku a zodpovednosti za škodu od 28.04.2021 - 27.04.202207.04.2021 320.270f432_K.P.-poistenie-majetku-a-zodpovednosti-za-skodu.pdfViac
Obec Pruské003177212021043115Faktúra za vývoz VOK (zmesový komunálny odpad) 03.03.202126.03.2021121.622cbae_Obec-Pruske-vyvoz-VOK-02.03.2021.pdfViac
AME s.r.o. Vieska Bezdedov Púchov302290492111465Faktúra za kancelárske potreby24.03.202138.6974d74_AME-s.r.o.-Vieska-Bezdedov-KANCELARSKE-POTREBY.pdfViac
POLEŠKO, s. r. o.4741044220210075Faktúra za kontrolu, 6 ks prenosného hasiaceho prístroja22.03.2021 21,004f8e1_Polesko-kontrola-prenosneho-hasiaceho-pristroja-6-Ks.pdfViac
Obec Pruské003177212021043077Faktúra za komunálny odpad 02/202118.03.2021370.38d359e_KOMUNALNY-ODPAD-vyvoz-02-2021.pdfViac
TENDERnet s.r.o. M.R.štefánika 836/33 Žilina 010 05013908820210219Faktúra -využívanie softvéru od 22.03.2021 do 22.03.202212.03.2021120,00a3f44_TENDERnet-s.r.o.-licencia-na-vyuzivanie-softveru-od-22.03.pdfViac
Slovak Telekom, a. s.357634698278891582Faktúra za telekomunikačné služby február 202109.03.202123.5858393_T-com-spotreba-od-01.02.2021-do-28.02.2021.pdfViac
EuroTRADING s. r. o.44031483 1720210389Faktúra -činnosť zodpovednej osoby 03/202108.03.202158.8d5295_EUROTRADING-cinnost-zodpovednej-osoby-02-2021.pdfViac
SAD Trenčín, a. s.363239772021420026Faktúra SAD Trenčín04.03.2021190.085efa0_SAD-Trencin-prispevok-na-spoj-za-Februar-2021.pdfViac
Obec Pruské003177212021043051faktúra za komunálny odpad 01/202124.02.2021384.869dd04_KOMUNALNY-ODPAD-vyvoz-01-2021.pdfViac