Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Lednické Rovne12.04.202228.04.2022bd985_Správa o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie.pdf
Oznámenie o doručení písomnosti - Rudolf Mičko01.04.202220.04.2022637ef_Rudolf Mičko na stránku..pdf
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 202130.03.202230.03.2022d3dd7_Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2021.pdf
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021-202716.03.202226.03.2022492be_Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácii pre úz.pdf
Oznam- úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 202102.02.202218.02.2022ef9be_Úroveň vytriedenia rok 2021.pdf570ee_Úroveň vytriedenia rok 2021- zverejnenie.pdf
Oznámenie o uložení zásielky -Rudolf Mičko25.01.202214.02.202291827_Rudolf Mičko na stránku.pdf
Oznam- vyhlásenie konania voľby hlavného kontrolóra16.12.202111.02.202279def_Vyhlásenie konania voľby hl.kontrolóra.pdf
Dodatok č.1/2021 k VZN č.03/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Krivoklát16.12.202131.12.2021
Návrh rozpočtu na rok 2022,Návrh výhľadového rozpočtu 2022- 2024,Rozpočet obce na vybrané roky 2020- 202430.11.202116.12.20215b7cd_Návrh rozpočtu na rok 2022,Návrh výhľadového rozpočtu 2022- 202.pdf
VZN Obce Krivoklát č. 1/2021-o verejnom poriadku obce Krivoklát30.11.202116.12.20214bf2a_VZN č.1-2021.pdf
VZN Obce Krivoklát č.3/2015 +Návrh Dodatku č. 1/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO na území obce Krivoklát29.11.202115.12.2021348b5_VZN 3-2015.pdf348b5_Návrh dodatku č.1 k VZN č.3-2015.pdf
Oznámenie o doručení písomnosti -Zdenka Bartáková14.10.202102.11.20214167c_Zdenka Bartáková ,Krivoklát 77.pdf