Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Angličtina v Pruskom28.08.202308.09.2023e98e2_angličtina v pruskom.pdf
Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov02.08.202301.09.20236c6de_vyzva na odstranenie a okliesnenie stromov a drevín.pdf
Oznámenie o oprave cesty v obci28.06.202302.08.2023bb133_oznam- oprava cesty obec.pdf
Beckovské Slávnosti03.07.202331.07.2023f8133_beckovské slávnosti.pdf
Verejná vyhláška-stavebne povolenie ZS a RR bod Krivoklát IL_KRI12.07.202326.07.2023ebdf6_verejná vyhláška-stavebne povolenie.pdf
Štatistický výkaz o komunálnom odpade 202229.05.202329.06.2023a6f0e_Výkaz o Ko 2022.pdf
Verejná vyhláška- Oznámenie o začatí staveb. konania 14.06.202328.06.20236af5d_verejná vyhláška-oznámenie o zač. staveb.konania.pdf
Výberové konanie na funkciu riaditeľa školy ZŠ s MŠ Pruské21.04.202327.06.2023af2a5_vyberove konanie- ZS pruske0001.pdfaf2a5_vyberove konanie- ZS pruske0002.pdf
SAD TRENČíN- posun spojov31.05.202321.06.202361177_posunuté spoje.jpeg
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo05.06.202319.06.20234ab71_SCAN POZVANKA OZ.pdf
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky04.06.202319.06.2023a973d_Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2023.pdf
Záverečný účet obce Krivoklát za rok 2022- návrh25.05.202309.06.20231d77c_Záverečný účet rok 2022 Krivoklát pdf.pdf
Oznámenie o doručení písomnosti - Darina Gašparová15.05.202302.06.2023dea9d_oznámenie o uložení zasielky-darina gasparová.pdf
Publicita - úprava verejného priestranstva pred OÚ13.04.202313.05.2023a489a_PUBLICITA na webe_Krivoklát.docx
Oznám o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie12.04.202312.05.202384103_oznam riaditeľstvo zš Pruské.pdf
majetkové priznanie vedúceho zamestnanca 30.03.202330.04.202318e7a_majetkové priznanie starostka obce Krivoklát0001.jpg18e7a_majetkové priznanie starostka obce Krivoklát0002.jpg
Pozvánka na obecnú akciu- Pálenie Ďura v kravíne 28.04.202320.04.202329.04.2023c40d2_Pálenie Ďura - Kravín 2023.pdf
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe r.d. č 2914.03.202314.04.202395b3e_Oznámenie o dražbe.pdf
Verejná vyhláška- stavebné povolenie28.03.202311.04.202390482_zahorec-verejn.vyhlaška.pdf
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo28.03.202331.03.202315116_scan pozvanka.pdf