Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Štatistický výkaz o komunálnom odpade 202229.05.202329.06.2023a6f0e_Výkaz o Ko 2022.pdf
Výberové konanie na funkciu riaditeľa školy ZŠ s MŠ Pruské21.04.202327.06.2023af2a5_vyberove konanie- ZS pruske0001.pdfaf2a5_vyberove konanie- ZS pruske0002.pdf
SAD TRENČíN- posun spojov31.05.202321.06.202361177_posunuté spoje.jpeg
Záverečný účet obce Krivoklát za rok 2022- návrh25.05.202309.06.20231d77c_Záverečný účet rok 2022 Krivoklát pdf.pdf
Oznámenie o doručení písomnosti - Darina Gašparová15.05.202329.05.2023dea9d_oznámenie o uložení zasielky-darina gasparová.pdf
Publicita - úprava verejného priestranstva pred OÚ13.04.202313.05.2023a489a_PUBLICITA na webe_Krivoklát.docx
Oznám o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie12.04.202312.05.202384103_oznam riaditeľstvo zš Pruské.pdf
majetkové priznanie vedúceho zamestnanca 30.03.202330.04.202318e7a_majetkové priznanie starostka obce Krivoklát0001.jpg18e7a_majetkové priznanie starostka obce Krivoklát0002.jpg
Pozvánka na obecnú akciu- Pálenie Ďura v kravíne 28.04.202320.04.202329.04.2023c40d2_Pálenie Ďura - Kravín 2023.pdf
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe r.d. č 2914.03.202314.04.202395b3e_Oznámenie o dražbe.pdf
Verejná vyhláška- stavebné povolenie28.03.202311.04.202390482_zahorec-verejn.vyhlaška.pdf
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo28.03.202331.03.202315116_scan pozvanka.pdf
Oznámenie o doručení písomnosti - Miroslava Matuščinová07.03.202324.03.2023565a6_oznámenie o ulození zasielky-Miroslava Matuščinová.pdf
Úroveň vytriedenia odpadu za rok 202219.02.202317.03.2023803cc_Obecný úrad Krivoklát - uroveň vytriedenia odpadu 2022.docx
Verejná vyhláška-oznámenie o začatí konania a zlúčení územného a stavebného konania24.02.202314.03.2023
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo25.02.202303.03.20238ba99_pozvanka na verejne zasadnutie 02.03.2023.pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Silvia Matuščinová08.02.202326.02.2023a1c4b_oznámenie o zrušení trv.pobytu.pdf
Oznámenie o doručení písomnosti - Rudolf Mičko06.02.202324.02.202381d9c_oznámenie o doručení písomnosti.pdf
rozpočet za vybrané roky od 20-2514.12.202203.01.2023bcaa4_rozpočet01.pdfbcaa4_rozpočet02.pdfbcaa4_rozpočet03.pdfbcaa4_rozpočet04.pdf
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo25.12.202201.01.20234987d_pozvanka zasadnutie 30.12.pdf