Úradná tabuľa
NázovDátum vyveseniaDátum zveseniaPopisDokument
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe r.d. č 2914.03.202314.04.202395b3e_Oznámenie o dražbe.pdf
Verejná vyhláška- stavebné povolenie28.03.202311.04.202390482_zahorec-verejn.vyhlaška.pdf
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo28.03.202331.03.202315116_scan pozvanka.pdf
Oznámenie o doručení písomnosti - Miroslava Matuščinová07.03.202324.03.2023565a6_oznámenie o ulození zasielky-Miroslava Matuščinová.pdf
Úroveň vytriedenia odpadu za rok 202219.02.202317.03.2023803cc_Obecný úrad Krivoklát - uroveň vytriedenia odpadu 2022.docx
Verejná vyhláška-oznámenie o začatí konania a zlúčení územného a stavebného konania24.02.202314.03.20233cad7_obec Krivoklát-verejná vyhláška.pdf
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo25.02.202303.03.20238ba99_pozvanka na verejne zasadnutie 02.03.2023.pdf
Oznámenie o zrušení trvalého pobytu Silvia Matuščinová08.02.202326.02.2023a1c4b_oznámenie o zrušení trv.pobytu.pdf
Oznámenie o doručení písomnosti - Rudolf Mičko06.02.202324.02.202381d9c_oznámenie o doručení písomnosti.pdf
rozpočet za vybrané roky od 20-2514.12.202203.01.2023bcaa4_rozpočet01.pdfbcaa4_rozpočet02.pdfbcaa4_rozpočet03.pdfbcaa4_rozpočet04.pdf
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo25.12.202201.01.20234987d_pozvanka zasadnutie 30.12.pdf
generálny pardón: Vodovod Bohunice Krivoklát20.12.202231.12.20229c25e_generálny pardón Bohunice.jpg
Verejná Vyhláška - oznámenie o vyplácaní nájomného za užívanie PR Vršatec Pruské14.12.202229.12.202299a0d_poľovnícke združenie.pdf
Rozhodnutie prezidentky SR zo 4.11.2022 o vyhlásení referenda08.11.202208.11.2022ef792_Vyhlásenie referenda 2023.pdf
Oznámenie o doručení písomnosti - Miroslav Kolman26.09.202212.10.202237615_Miroslav Kolman.pdf
Oznámenie o doručení písomnosti -Darina Gašparová19.08.202206.09.20223da08_Darina Gašparová.pdf
Oznámenie o doručení písomnosti -Mária Ondrušková19.08.202205.09.2022e5b13_Mária Ondrušková.pdf
Oznámenie o doručení písomnosti -Miroslava Matuščinová17.08.202202.09.20221b20e_Miroslava Matuščinová.pdf
Verejná Vyhláška - zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru" Vršatec Pruské"17.08.202226.08.202242d17_Verejná Vyhláška.pdf
Vyhlásenie konania voľby hlavného kontrolóra 24.06.202225.08.202259b88_Voľba hl.kontrolóra zo dňa 23.06.2022.pdf