ZASADNUTIA OZ
DátumNázovPopisPríloha
06.03.2023Uznesenia OZ konaného dňa 02.03.20238fc17_uznesenia 02.3.2023.pdf
06.03.2023Zápisnica z OZ konaného dňa 02.03.202385d08_zapisnica oz 02.03.2023.pdf
20.02.2023Pozvánka na OZ 02.03.2023bd363_pozvanka na OZ 02.03.2023.pdf
23.01.2023Uznesenia OZ konaného dňa 19.01.20232ee6b_uznesenia z OZ 19.01.2023.pdf
23.01.2023Zápisnica z OZ konaného dňa 19.01.2023f4d28_zápisnica z OZ 19.01.2023.pdf
09.01.2023Pozvánka na OZ 19.01.2023bf114_pozvánka na OZ 19.01.2023.pdf
19.08.2019Výzva : Úprava verejného priestranstva pred obecným úradom1bad7_ZMLUVA-O-DIELO-VEREJNE-PRIESTRANSTVO-003-.doc1bad7_Vyzva-3387-2.pdf1bad7_SITUACIA.pdf1bad7_vzorove-priecne-rezy-003-.pdf1bad7_vyhlasenie-uchadzaca-003-.doc
16.01.2015rekapitulácia faktúr odberných miest za rok 201436d2f_faktura_sse_-_rekapitulacia.jpg