ZASADNUTIA OZ
DátumNázovPopisPríloha
01.12.2023Pozvánka na obecné zastupiteľstvo konané dňa 13.12.20239224a_Pozvánka OZ konaného dňa 13.12.2023.pdf
01.12.2023Uznesenia OZ 23.11.202374e7d_uznesenia OZ 23.11.2023.pdf
01.12.2023Zápisnica z OZ konaného dňa 23.11.20238d494_Zápisnica OZ konaného dňa 23.11.2023.pdf
22.11.2023Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1 polrok 2024223ea_Plán KČ na I. polrok 2024.pdf
10.11.2023Pozvánka na obecné zastupiteľstvo konané dňa 23.11.20232589c_Pozvánka na OZ konané 23.11.2023.pdf
02.10.2023Uznesenia OZ 28.09.2023e2767_uznesenia 28.9.2023.pdf
29.09.2023Zápisnica z OZ konaného dňa 28.09.20237902f_zápisnica oz 28.09.2023.pdf
20.09.2023Pozvánka na obecné zastupiteľstvo konaná dňa 28.09.2023a224e_pozvanka na OZ 28.9.pdf
13.09.2023Uznesenia z mimoriadneho OZ konaného dňa 07.09.202366e61_uznesenia OZ 7.9.2023.pdf
13.09.2023Zápisnica z mimoriadneho OZ konaného dňa 07.09.20239e924_zapisnica OZ.pdf
07.09.2023Uznesenia z OZ konaného dňa 17.08.20235d4e8_uznesenia OZ 17.8.pdf
07.09.2023Zápisnica z OZ konaného dňa 17.08.20236498d_zápiosnica OZ 17.8.pdf
04.09.2023Pozvánka na mimoriadne OZ konané dňa 07.08.20238a444_scan pozvanka.pdf
08.08.2023Pozvánka na obecné zastupiteľstvo konané dňa 17.08.20237478f_pozvanka na OZ.pdf
29.06.2023Uznesenia s OZ konaného dňa 19.06.20235c08e_uznesenia scan 19.06.2023.pdf
29.06.2023Zápisnica z OZ konaného dňa 19.06.20237253a_zapisnica 19.06.2023 scan.pdf
05.06.2023Pozvánka na obecné zastupiteľstvo konané dňa 19.06.20233c15f_pozvanka na oz 19.06.2023.pdf
03.04.2023Uznesenia OZ konaného dňa 31.03.20237c8bd_uznesenia OZ 31.03.2023.pdf
03.04.2023Zápisnica z OZ konaného dňa 31.03.202305edd_zapisnica oz 31.03.2023.pdf
22.03.2023Pozvánka na OZ konané dňa 31.03.2023fc481_pozvanka na OZ 31.03.2023.pdf